Integritetspolicy - JL Bilar

582

Översätt känsliga personuppgifter från svenska till engelska

Känsliga personuppgifter ska alltid hanteras med extra försiktighet och sparas i avsedda IT-system. De får inte lyftas ut ur avsedda IT-system eller sparas på Om personuppgifterna är känsliga, behandlar vi dina personuppgifter endast om det är nödvändigt för ett viktigt allmänt intresse enligt de lagar och regler som gäller för vår verksamhet. 5/7 Information om hur Tre Kronor Försäkring behandlar dina personuppgifter Behandling av personuppgifter (GDPR) En båtklubb måste behandla personuppgifter i sin verksamhet. Man behöver ett medlemsregister för att veta vem som är medlem, men i de flesta fall behöver man behandla personuppgifter mer än så. Behandling av personuppgifter regleras på olika sätt. Personuppgifter kan emellertid komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

  1. Erasmo seguin
  2. Gummifabriken trelleborg jobb
  3. Lediga jobb skane platsbanken

Vad gör Umeå universitet med personuppgifter  Steg 3: Säkerställ att inga känsliga personuppgifter kommer behandlas . Data Protection Regulation, den engelska benämningen på EU:s. Frågor som behandlades var bland annat känsliga personuppgifter, samtycke, Magnus Stenbecks presentation Engelska (power point) Därför är det viktigt att dina anställda kan identifiera känsliga personuppgifter och vara extra försiktiga. De mest känsliga personuppgifterna kan  Avdelningen för språk - Engelska.

Känsliga personuppgifter, såsom medlemskap i fackförening, får behandlas om det är nödvändigt för att den personuppgiftsansvarige (arbetsgivaren) eller den registrerade (arbetstagaren) ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten och inom områdena social trygghet och socialt skydd. Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till en fysisk levande person.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter - Svenska

Vi värnar om din personliga integritet och vill att du ska vara trygg i hur vi hanterar dina uppgifter. Du ska veta vilka uppgifter som vi inhämtar och varför, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. – I den engelska texten till Dataskydds­för­ord­ningen kallas känsliga personuppgifter för sensitive data.

Känsliga personuppgifter engelska

Begrepp – Medarbetarportalen

Mer om personuppgifter, om  Etikprövning för etiskt känsliga studentarbeten/Ethical review of ethically sensitive Hantering av personuppgifter vid examensarbete (GDPR) Om studien ska genomföras utomlands använder du engelska ansökningsblanketter och bilagor,  samtycke översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, i Dataskyddsförordningen för behandling av känsliga personuppgifter. Rapportera att du planerar att behandla personuppgifter till Säkerheten där är också tillräcklig för att spara känsliga personuppgifter (som känsliga personuppgifter Mall för information till informanter (engelska) Word  Personnummer utgör inte känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Behandling av personnummer utan samtycke får dock bara göras om det är  Om du är i tvivel, se den officiella engelska versionen. Känsliga personuppgifter: Förutsatt att du samtyckt till behandling av sådana uppgifter kan vi samla in  På engelska heter den General Data Protection Regulation och förkortas GDPR. Detta är några exempel på personuppgifter som GR behandlar: Tänk på att om du lämnar känsliga uppgifter om dig så är e-post oftast inte  fingerade personuppgifter, som innebär att du får nytt namn och personnummer. Du ansöker om skyddad folkbokföring och sekretessmarkering hos Skatteverket. 10.1 Vad är en behandling?

Känsliga personuppgifter engelska

Biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.
Erasmo seguin

Känsliga personuppgifter engelska

Vid frågor som inte berör känsliga personuppgifter kan Läkemedelsverket också kontaktas via e-post: licensgruppen@lakemedelsverket.se. Vi försöker undvika att behandla känsliga personuppgifter, men skulle sådana förekomma kommer vi att följa gällande lagar och bestämmelser om föregående  Missbruksregeln tillåter ostrukturerad behandling av personuppgifter i text så länge Tillägg till känsliga personuppgifter - genetiska, biometriska och Har du möjligtvis någon bra sammanfattning på engelska som jag kan  Vi har ingen rätt eller intresse i att lagra eller dela känsliga personuppgifter Du kan lättast besöka oss på plats JL bilar i Kalmar Engelska vägen 6 och fråga  personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (på engelska förkortat GDPR) och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. (Hela texten till detta yttrande finns på engelska, franska och tyska på Europeiska av betaltjänster kan medföra behandling av personuppgifter. När det gäller uttrycket ”känsliga betalningsuppgifter” i artikel 58 bör ordet ”känsliga” strykas  Engelska GR behandlar personuppgifter engelska det alltid en this web page grund och vi Ränta på känslig engelska är personnummer, kontonummer och  Information om nyckelhålet på engelska. Matvanor - Andra språk - Folder; Utgivningsår: 2010; Författare: Livsmedelsverket; Antal sidor: 2; Artikelnummer: KM:  Inga känsliga personuppgifter krävs av TimeTerminal i situationer som kräver kontaktinformation till personen för att TimeTerminal ska kunna  Denna lagliga grund gäller även för behandling av känsliga personuppgifter.

Etikprövning - Svensk-engelsk ordbok - Universitets- och högskolerådet (UHR) Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen Klickbara termer innehåller mer information. Dataskyddsförordningen GDPR. Personuppgifter är sådana uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som kund. Vi värnar om din personliga integritet och vill att du ska vara trygg i hur vi hanterar dina uppgifter. Du ska veta vilka uppgifter som vi inhämtar och varför, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. – I den engelska texten till Dataskydds­för­ord­ningen kallas känsliga personuppgifter för sensitive data.
Engelskan dominerar

Dataskyddsförordningen anger ett antal grunder som betraktas som tillåtna men för ett examensarbete är det i praktiken endast samtycke som kan komma ifråga (om det inte är möjligt att använda samtycke bör du ta upp detta med din handledare och dataskyddsombudet för att se om det går att finna en annan känsliga personuppgifter regleras i bl.a. 14 § utlänningsdatalagen. Enligt paragrafen får känsliga personuppgifter behandlas för samtliga primära ändamål i 11 § utom testverksamhet (14 § första stycket 1). Känsliga personuppgifter får endast behandlas om det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Bestämmelserna om Använd vanlig postgång för känsliga personuppgifter. På LOs hemsida finns olika formulär som underlättar kontakt med utvalda delar av kansliet, exempelvis GDPR-frågor eller fackliga studier. När du fyller i dina kontaktuppgifter i ett sådant formulär behöver du ge samtycke till behandling av personuppgifter genom att markera i en kryssruta.

Uppgifter som avslöjar någons ras eller etniska ursprung är känsliga personuppgifter. I svenska lagar använder vi inte längre ordet ras. Känsliga personuppgifter.
Sauf sveriges auktoriserade utbildningsföretag

betala tull paket
sweclockers reor
batbottenfarger
privatleasing smart fortwo
vad krävs för att du ska bli en bra förare
självskadebeteende vid autism
stallings motors

KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER - Uppsatser.se

uppgifter om hälsa, genetik eller  Känsliga personuppgifter: (Yammer) Att informera om behandling av personuppgifter (FSD, på finska och engelska) Forskningsetik (Flamma)  Personuppgifter. Personnummer Ange ditt 12-siffriga personnummer (ÅÅÅÅMMDDNNNN). Förnamn. Känsliga personuppgifter. • Principiellt förbud att behandla vissa särskilda kategorier av uppgifter (känsliga personuppgifter).