Översättning av redovisningstermer i resultat - Tolk- och

7213

AB Atlas Diesel Annual Report 1946 Swedish - Atlas Copco

Ange typ av fordran eller org nr i kolumnen Fordran, vilket koncernföretag fordran är mot i kolumnen till följande bolag och ange eventuell text samt belopp. Not 22 Andra långfristiga fordringar. Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Not 24 Kortfristiga placeringar. Not 25 Antal aktier och kvotvärde.

  1. Stem cell donation painful
  2. Male scammers

Fonderade pensionsplaner. 695. 516. Övriga icke räntebärande fordringar. 347.

långfristiga fordringar long-term receivables AmE långfristiga skulder long-term liabilities long-term debt AmE långivare lender långsiktig long-range long-term Engelska.

Delårsrapport jan-mars 2012 ver 120509 - Briox

Immateriella anläggningstillgångar. Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter.

Långfristiga fordringar engelska

REDOVISAT ▷ Engelsk Översättning - Exempel På - Tr-ex.me

Den engelska termen är working capital. Det är därmed det kapital ett bolag Kortfristiga fordringar representerar bland annat kundfordringar. En kundfordran​  immateriella tillgångar, netto, 71,3, 73,6, 81, 64,8.

Långfristiga fordringar engelska

Exempel på långfristiga skulder kan vara banklån, obligationslån, checkräkningskrediter och längre lån till andra närstående företag.
Enhet potensiell energi

Långfristiga fordringar engelska

140. Fonderade pensionsplaner. 695. 516. Övriga icke räntebärande fordringar. 347.

Övriga Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter första  11 mars 2020 — Som långfristiga räknas också fordringar och skulder för vilka löptiden inte har fastslagits. Noterade och onoterade aktiebolag och andra  31 dec. 2018 — medel placerats i kort- och långfristiga räntebärande placeringar. kortfristiga fordringar, främst förskott till leverantörer och momsfordran. Q-linea bjuder in till audiocast med telefonkonferens (på engelska) för investerare,  [den estniska bokföringsnämnden] har jag fått hjälp av en engelsk-estnisk ordlista över SE: Långfristiga skulder andra långfristiga fordringar se bilaga 4​. 3 maj 2018 — och medier.
Canea partner group ab

Hur fordringar ska behandlas inom staten regleras av Förordning om hantering av statliga fordringar. Det är viktigt att ha bevakning av alla fordringar och kräva in originalunderlag. 2008-10-30 Dessutom, sök och översätt mellan svenska, engelska, tyska, franska och spanska. Långfristiga fordringar som är anläggningstillgångar . Derivat som innehas för säkring. 104. 140.

Engelsk översättning av 'kortfristiga skulder' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Uppsatsen behandlar termerna i fem engelska resultat- och balansräkningar och deras översättningar till fordringar och inte kortfristiga fordringar, som FAR förespråkar. Således kan skulder i stället för långfristiga och kortfristiga skulder. Sådana monetära poster kan inkludera långfristiga fordringar eller lån, men inte kundfordringar eller leverantörsskulder.
Resultat konto på engelska

carré otis
flerspråkighet – en forskningsöversikt
svåra mattegåtor med svar
namnskyltar vardpersonal
betala restskatt senast 2021

Tobii AB Delårsrapport Q2 2019

8 juni 2020 — Engelska Skolan Norr AB. Tillträdde 2019-07-01. Minskning kortfristiga fordringar Minskning av långfristiga skulder.